Machine operated door

“What a boost for our farm!”

Komstagården is located in the small village of Gärsnäs in Österlen. Komstagården is a farm with some 400 dairy cows, which is operated by Roland and Eva.  I höstas levererade vi sex helglasade portar till deras gård, varav en var maskindriven. Den maskindrivna porten mätte hela 6700mm x 4700mm och pryder nu deras ladugård.

Read more news